Our Team

Mingguo Huang

Chairman of the board

Yan Zhang

CEO

Xuebin Liao, Ph.D.

Scientific Advisor

Wu Yang Ph.D.

CSO

Fred Ouyang, Ph.D. MBA

CTO

Miao Liu

COO

Liza Ko

CFO

Ming Jin, M.D.

Scientific Advisor

Rongsheng Jin, Ph.D.

Scientific Advisor

Xiaoyu Hu, Ph.D.

Scientific Advisor

Junxia Min, Ph.D.

Scientific Advisor